Cysgu'n Dda

Mae cwsg iach yn bwysig iawn ar gyfer ein lles meddyliol a chorfforol. Mae llawer o bobl yn cael trafferth
syrthio i gysgu ac aros i gysgu, a all yn y pen draw arwain at amddifadedd cwsg, ond gall hefyd achosi
problemau meddyliol a chorfforol yn ystod y dydd.

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi wella ansawdd eich cwsg. Yn gyntaf, dechreuwch trwy geisio nodi beth
achosi cwsg gwael, yna ystyriwch sut y gallwch leihau'r ffactorau hyn.

'Hylendid cwsg' yw'r ffordd yr ydym yn paratoi ein hunain ar gyfer cwsg trwy gydol y dydd. Gallai hyn
addasu ein harferion, ac mae camau y byddwch yn eu cynnwys yn eich trefn arferol sy'n caniatáu i'r corff wneud hynny
dadflino yn raddol.

Dyma rai awgrymiadau:

 • Gosodwch amserlen gysgu gyson: mynd i'r gwely a deffro tua'r un peth
  amser bob dydd. Mae hyn yn gosod cloc mewnol y corff i ddisgwyl gorffwys ar adegau penodol.
 • Creu trefn ymlaciol (cyn) amser gwely: cael bath, darllen llyfr, gwrando ar dawelu
  cerddoriaeth, neu fyfyrio. Mae gwneud gweithgaredd ymlacio hyd at awr cyn cysgu yn galluogi llyfn
  pontio i gwsg.
 •  Diffoddwch y goleuadau: mae cael digon o olau naturiol yn ystod y dydd yn bwysig ar gyfer cylchred cysgu iach. Gall golau llachar o lampau ac electronig ymyrryd â hyn, gan ei gwneud yn anoddach
  i gysgu. Mae golau glas o'ch gliniadur neu ffôn yn ymyrryd â lefelau melatonin: dyma'r hormon cwsg.
 • Tynnwch y plwg awr cyn mynd i'r gwely: cwsgwch gyda'ch ffôn allan o gyrraedd os gallwch chi.
 • Ceisiwch beidio â bwyta symbylyddion yn hwyr yn y dydd: ceisiwch osgoi bwyd a diodydd sy'n cynnwys bwyd a diod
  caffein o leiaf 6 awr cyn cysgu.
 • Osgoi bwydydd a all aflonyddu ar gwsg: ffrwythau sitrws, bwyd sbeislyd, bwyd brasterog / wedi'i ffrio, a thrwm
  prydau bwyd.
 • Ymarfer corff rheolaidd: mae trefn ymarfer corff rheolaidd yn cyfrannu at gwsg o ansawdd da.
 • Cyfyngu ar y defnydd o'ch gwely: cadwch eich gwely yn benodol ar gyfer cysgu.
 • Ceisiwch godi o'r gwely a mynd i ystafell arall os na fyddwch chi'n cwympo i gysgu o fewn 20 munud.
 • Cyfyngu neu osgoi naps yn ystod y dydd: Os oes rhaid i chi napio, mae'n well cyn 3pm.

Gadael ymateb