Calon

Yn barod i wneud gwahaniaeth, darganfod talentau newydd, a chreu cyfeillgarwch parhaol? Ymunwch â Calon yng Ngholeg Cambria, ein mudiad gweithredu cymdeithasol bywiog. Rydyn ni o ddifrif am ddod at ein gilydd i fynd i'r afael â materion cymunedol a dangos y gall fod yn hwyl gwneud hynny!

Mae ein myfyrwyr a’n staff wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a digwyddiadau elusennol, gan gefnogi sefydliadau anhygoel fel Your Space, Hope House, Young Minds, Alder Hey, Teams 4 U, Effeithiau Arbennig, Banciau Bwyd, Papyrus, Stepping Stones, Plant Mewn Angen, Macmillan a MEDDWL – i enwi dim ond rhai!

Mae Calon yn annog gwirfoddoli, codi arian ac ymgysylltu â'r gymuned, gan eich grymuso i gael effaith gadarnhaol wrth gael hwyl fawr gyda ffrindiau. Ymunwch â ni nawr i ddatblygu sgiliau gydol oes, creu atgofion, ac adeiladu dyfodol mwy disglair.

Diddordeb?
Cysylltwch â Rona drwy e-bost yn calon@cambria.ac.uk a gadewch i ni wneud gwahaniaeth, gyda'n gilydd!

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×