Diogelwch a Diogelwch

Cerdyn Adnabod Myfyrwyr

Os ydych wedi cael Cerdyn Adnabod Myfyriwr, gwisgwch ef bob amser tra ar dir y coleg.

Gweithdrefnau Brys

Edrychwch ar y gweithdrefnau brys ar gyfer eich man astudio. Gofynnwch i'ch Tiwtor Personol os oes angen unrhyw help arnoch chi.

Os byddwch chi'n darganfod tân:

• Canwch y larwm

• Peidiwch â cheisio diffodd y tân

• Gadewch yr adeilad ac ewch i'r man ymgynnull agosaf

Pan fyddwch yn clywed y larwm:

• Gadewch yr adeilad ar unwaith trwy'r allanfa argyfwng agosaf.

• Peidiwch â defnyddio unrhyw lifftiau a pheidiwch â stopio i gasglu eiddo personol.

• Os yw'n bosibl, caewch bob drws a ffenestr wrth adael.

• Ewch i'r man ymgynnull agosaf ac arhoswch am gyfarwyddiadau ychwanegol.

• Peidiwch â mynd yn ôl i'r adeilad nes i chi glywed bod POB MAN YN GLIR.

DS: Rhaid i fyfyrwyr â chyfyngiadau symudedd sicrhau bod eu cynllun gwacáu personol wedi'i ddatblygu ar eu cyfer. Trefnir hyn drwy'r Adran Iechyd a Diogelwch – gofynnwch i'ch Tiwtor Personol am help i gael hyn.

Cymorth Cyntaf

Os oes angen cymorth cyntaf arnoch chi, siaradwch â’ch tiwtor personol neu aelod o staff; neu cysylltwch â staff y Dderbynfa.

Rhoi Gwybod am Ddamweiniau

Rhowch wybod i'ch tiwtor personol neu aelod o staff am unrhyw ddamwain neu ddigwyddiad.

Cyfarpar Diogelu Personol

Rhaid i chi wisgo cyfarpar diogelu personol yn gywir yn unol â chyfarwyddyd eich Tiwtor Personol.

Gweithio gydag Anifeiliaid

Rhaid i bob myfyriwr yn y maes gofal anifeiliaid gadw at y rheolau a'r rheoliadau penodol a gyflwynir yn ystod yr wythnos sefydlu.

Eiddo Coll / Eiddo Personol

Rydych chi’n gyfrifol am ddiogelwch eich eiddo personol eich hun. Os ydych chi’n colli rhywbeth, gofynnwch yn y Dderbynfa a llenwi Ffurflen ddigwyddiad. Os ydych chi’n dod o hyd i eitemau gwerthfawr, rhowch nhw i’ch tiwtor personol neu i staff y Dderbynfa.

Pecynnau Amheus

Os ydych chi’n gweld pecynnau neu amgylchiadau amheus, rhowch wybod am hynny i’r aelod agosaf o staff.

Gweithio gyda Pheiriannau

Peidiwch â defnyddio peiriannau nac unrhyw offer gwaith arall nad ydych wedi'ch hyfforddi na'ch awdurdodi i'w ddefnyddio.

Ysmygu

Cofiwch fod polisi dim ysmygu’n weithredol ar bob safle’r coleg. Gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion y mannau ysmygu dynodedig os ydych chi’n dymuno ysmygu ar safle’r coleg yn ystod cyfnodau egwyl. Cysylltwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr os hoffech chi gael help i roi’r gorau i ysmygu.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×