Chwaraeon yn Cambria

Oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar un o'n timau chwaraeon a chynrychioli Coleg Cambria?

P'un a yw'ch chwaraeon yn Bêl-droed, Pêl-rwyd neu Rygbi rydym wedi rhoi sylw ichi.

Bydd treialon i'n timau yn cael eu cynnal ym mis Medi. Nid oes rhaid i chi fod yn astudio cwrs chwaraeon gyda ni er mwyn rhoi cynnig ar gynrychioli'r Coleg neu fod yn gymwys i gynrychioli'r Coleg.

Mae holl dimau'r Colegau yn cystadlu yng nghynghreiriau Cymdeithas y Colegau (AoC) yn erbyn Colegau eraill, ac mae rhai hefyd yn cystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae gennym gyfleusterau chwaraeon gwych yma yn Cambria a bydd chwaraewyr sy'n llwyddiannus yn y treial yn gymwys i ddefnyddio'r cyfleusterau campfa ar bob safle.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer treial cofrestrwch eich diddordeb trwy lenwi un o'r ffurflenni isod yn y gamp y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Ar ôl i chi gofrestru cewch wybod pryd a ble y cynhelir treialon.

Ffurflenni Cofrestru

Chwaraeon Ffurflen
pêl-droed Cofrestru
Pêl-droed Merched Cofrestru
Pêl-rwyd Cofrestru
rygbi Cofrestru

Ein Timau Chwaraeon

Pêl-droed: Mae gemau’n cael eu chwarae yng Nghynghrair AoC Cat 3 Gogledd-orllewin 2 (Gorllewin) a Chwpan AoC yn cystadlu yn erbyn colegau o bob rhan o Ogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae hyfforddiant yn digwydd yng Nghymhleth Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo gyda chludiant ar gael o gampws Iâl.

Tîm Pêl-droed Merched: Mae chwaraewyr yn hyfforddi ac yn chwarae ar brynhawn Mercher yng Nghynghrair AoC yn erbyn colegau eraill. Mae myfyrwyr sy'n astudio naill ai ar safle Glannau Dyfrdwy neu Iâl yn gymwys i olrhain y tîm.

Pêl-rwyd: Rydym yn seiliedig ar Gampws Iâl, ond mae ein tîm yn cynnwys dysgwyr o bob safle ar draws Coleg Cambria. Bob blwyddyn mae merched o wahanol glybiau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn dod at ei gilydd i gystadlu am Goleg Cambria. Mae chwaraewyr yn hyfforddi ac yn chwarae ar brynhawn Mercher yng Nghynghrair AoC yn erbyn colegau eraill. Ni yw hyrwyddwyr presennol Coleg Cymru.

rygbi: Nod Coleg Cambria yw ymgorffori rygbi yn niwylliant Coleg Cambria a'i gymunedau lleol y byddwn yn eu cyflawni trwy greu cyfleoedd dysgu, hyfforddi, chwarae a gwaith o ansawdd uchel i'n myfyrwyr. Mae gennym dimau a chwaraewyr gwrywaidd a benywaidd yn hyfforddi ac yn chwarae ar brynhawn Mercher yng Nghynghrair AoC yn erbyn colegau eraill.

Ein Academïau Pêl-droed

Mae Coleg Cambria yn gweithio mewn partneriaeth â Chwm Nomads FC & Cefn Druids Connah Connah. Mae gan bob dysgwr y cyfle i wirfoddoli i'r academïau yn seiliedig ar leoliad astudio.

Cei Connah Nomads FC: Mae Coleg Cambria yn gweithio mewn partneriaeth â Quay Nomads FC Connah - un o'r timau gorau ym mhêl-droed domestig Cymru. Mae myfyrwyr Glannau Dyfrdwy yn gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth os cânt eu dewis cyn dechrau'r flwyddyn academaidd. Mae'r chwaraewyr yn cynrychioli Coleg Cambria yng Nghynghrair AoC yn erbyn colegau eraill ar brynhawn Mercher.

AFC Derwyddon Cambria: Mae Coleg Cambria yn gweithio mewn partneriaeth â Cefn Druids AFC - un o'r timau gorau ym mhêl-droed domestig Cymru. Mae myfyrwyr Yale a Bersham Road yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Bêl-droed AFC Derwyddon Cambria os cânt eu dewis. Mae'r chwaraewyr yn cynrychioli Cambria Druids AFC yng nghynghrair AoC Gogledd Orllewin Lloegr yn erbyn colegau eraill ar brynhawn Mercher.

I gofrestru'ch diddordeb ar gyfer un o'n hacademïau pêl-droed, anfonwch e-bost atom yn sportsteams@cambria.ac.uk neu ewch i https://www.cambria.ac.uk/cambria-life/elite-sport/ i gael rhagor o wybodaeth.

Dilynwch Cambria Sports ar Twitter

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×