Nodyn atgoffa Covid-19

Os oes gennych chi symptomau ysgafn o COVID-19 efallai y byddwch chi'n dal i fynychu'r Coleg. 
Fodd bynnag, os oes gennych ganlyniad prawf positif neu os ydych yn sâl a bod gennych dymheredd uchel, yna dylech aros gartref, ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill am o leiaf 5 diwrnod ar ôl i chi gael prawf positif neu pan ddechreuodd eich symptomau er mwyn lleihau lledaeniad y clefyd. haint.
Gallwch ddychwelyd i'r Coleg pan nad oes gennych dymheredd uchel mwyach a'ch bod yn ddigon da i fynychu. 

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×