Diweddariadau Bysiau Glannau Dyfrdwy a Llaneurgain

Mater Trafnidiaeth (Dydd Gwener 20 Hydref 2023)
Mae pob bws wedi cyrraedd erbyn hyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, siaradwch â Gwasanaethau Myfyrwyr drwy 0300 30 30 007.
Oherwydd y glaw trwm presennol a llifogydd dilynol, bydd bysiau'n dod yn gynnar i godi myfyrwyr.


Nodwch os gwelwch yn dda - Ni fydd bws rhif 11 VOEL yn dod tan yr amser arferol ar ddiwedd y dydd

Byddwn yn rhestru bysiau isod wrth iddynt gyrraedd y safle.

 

Glannau Dyfrdwy a Llaneurgain
13:08 Mae Bws 4 a Bws 2 o Townlynx wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy ond byddant yn dal hyd nes y bydd Llaneurgain yn cyrraedd
13:22 Mae Bws Pats rhif 7 bellach wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy, fydd hwn ddim yn gadael nes bydd bws Llaneurgain yn cyrraedd
13:28 Mae bws rhif 6 P&O Lloyd wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
13:29 Mae bws rhif 3 P&O Lloyd wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
13:34 Ni fydd bws rhif 11 VOEL yn dod tan yr amser arferol ar ddiwedd y dydd
13:40 Mae Bws rhif 1 P&O Lloyd bellach wedi cyrraedd

13:50 Mae bws mini rhif MB796A Dales Travel wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy a bydd yn gadael cyn gynted â phosibl
13:53 Bws rhif 5 BE Davies wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
14:02 Mae bws rhif 15 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
14:18 Mae bws carvers rhif 8 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
14:28 Mae bws carvers rhif 10 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
15:05 Llwybr Gwledig 1 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
15:06 Llwybr Gwledig 2 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
15:16 Mae bws rhif 9 wedi cyrraedd Glannau Dyfrdwy
15:34 Mae bws Voel rhif 11 wedi cyrraedd, dylai unrhyw un sy'n mynd i Gallt Melyd, Dyserth, Rhuddlan, Rhyl, Ffrith a Phrestatyn gael y bws yma.

Mae pob bws wedi cyrraedd erbyn hyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, siaradwch â Gwasanaethau Myfyrwyr drwy 0300 30 30 007.

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich rhif/llwybr bws edrychwch ar yr amserlenni isod, ewch i'ch gwasanaethau myfyrwyr lleol neu ffoniwch 0300 30 30 007.

 

 

Hysbysiad Bws

Oherwydd yr amodau anffafriol parhaus a brofir ar draws safleoedd ein Colegau, rydym ar hyn o bryd yn gwneud trefniadau i fysiau cludiant y Coleg ddod yn gynnar i'n safleoedd fel bod ein myfyrwyr yn gallu teithio adref yng ngolau dydd a chan gymryd i ystyriaeth yr oedi a ragwelir. amseroedd teithio.

Hyd nes y bydd bysiau'n cyrraedd mae'n ofynnol i bob myfyriwr fod yn y dosbarth yn unol â'u hamserlen. Rydym yn rhagweld y bydd hwn yn ddull graddol ac ar ôl ei gwblhau byddwn yn sicrhau bod y myfyrwyr sy'n weddill sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i deithio'n ddiogel adref. Bydd staff yn aros ar y safle hyd nes y bydd yr holl fyfyrwyr wedi gadael y safle'n ddiogel, ac ar yr adeg honno bydd y safleoedd ar gau.

Sylwch y bydd Meithrinfa ToyBox ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy yn parhau ar agor fel arfer.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×