Dug Caeredin

Mae Cambria yn falch o fod yn un o ddarparwyr mwyaf DofE yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru. Rydym yn cynnig gwobrau aur, arian ac efydd i bob myfyriwr 14-24 oed, gan gynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau amhrisiadwy ar gyfer bywyd a gwaith i gyflawni eich potensial.

Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar Wobr Dug Caeredin neu'n dymuno cwblhau Gwobr sy'n bodoli eisoes, cysylltwch â ni! Gorau po gyntaf y gallwn eich ymuno â myfyrwyr o'r un anian, gorau oll!

Nid yn unig y bydd cymryd rhan yn y DofE o fudd mawr i’ch CV, dyma rai o’r ffyrdd y mae pobl yn dweud bod cwblhau’r DofE wedi eu helpu i ddatblygu fel person:

 • Hunan-gred a hunanhyder
 • Ymdeimlad o hunaniaeth
 • Menter ac ymdeimlad o gyfrifoldeb
 • Ymwybyddiaeth wirioneddol o'u cryfderau
 • Doniau a galluoedd newydd
 • Y gallu i gynllunio a defnyddio amser yn effeithiol
 • Dysgu oddi wrth eraill yn y gymuned a rhoi iddynt
 • Ffurfio cyfeillgarwch newydd
 • Sgiliau datrys problemau, cyflwyno a chyfathrebu
 • Sgiliau arwain a gweithio mewn tîm.

Os ydych chi'n chwilio am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch cynrychiolydd safle isod sy'n fwy na pharod i helpu.

Iâl, Iâl 6ed, Ffordd y Bers a Llysfasi Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy 6ed a Llaneurgain
Alan.Lowry@cambria.ac.uk Gary.Abnett@cambria.ac.uk

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×