Cefnogaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cymerwch Gymorth a chymerwch ran!

Mae ein Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Alice Churm, yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y coleg, a chefnogi pawb sydd â phryderon ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hi ar gael i'r holl staff a myfyrwyr i gynnig cefnogaeth a chymorth gydag unrhyw beth sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Os hoffech unrhyw gyngor, arweiniad neu gefnogaeth ar unrhyw beth sy'n ymwneud ag Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (neu ddim ond ffansi sgwrs) cysylltwch ag Alice yn cydraddoldebanddiversity@cambria.ac.uk neu ffoniwch 07704664403.

Fel arfer gallwch ddod o hyd iddi naill ai ym Mharth Cynhwysiant Glannau Dyfrdwy neu Iâl, fodd bynnag mae hi'n ymweld â phob safle, felly anfonwch e-bost os ydych am gwrdd wyneb yn wyneb!

Swyddogion Myfyrwyr

Mae gennym ystod o swyddogion cydraddoldeb myfyrwyr sy'n gyfrifol am ymgyrchu ar wella'r coleg ar gyfer eu grŵp a'u cymuned. Bydd y swyddogion hyn yn gwrando ar eich materion ac yn bwydo'r rhain yn ôl i'r coleg fel y gallwn wneud ein coleg mor gynhwysol â phosibl i bawb. Y rolau Swyddog Cydraddoldeb Myfyrwyr sydd gennym yw:

 • Swyddog Myfyrwyr Hŷn
 • Swyddog Anabledd
 • Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig
 • Swyddog Merched
 • Swyddog LGBTQ+
 • Swyddog Traws
 • Swyddog Cydraddoldeb (Llysfasi)
 • Swyddog Cydraddoldeb (Llaneurgain)
 • Swyddog Cydraddoldeb (Iâl)
 • Swyddog Cydraddoldeb (Glannau Dyfrdwy)
 • Swyddog Cydraddoldeb (Glannau Dyfrdwy 6ed)
 • Swyddog Cydraddoldeb (Bers)

Mae pob un o'r rolau hyn yn wag ar hyn o bryd, a byddwn yn cynnal etholiadau ar gyfer y swyddi hyn ym mis Hydref! Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r rolau hyn, anfonwch e-bost cydraddoldebanddiversity@cambria.ac.uk i gofrestru eich diddordeb a derbyn mwy o wybodaeth.

Os hoffech sefydlu grŵp myfyrwyr newydd ar gyfer unrhyw beth yn ymwneud â chydraddoldeb ar unrhyw wefan, anfonwch e-bost cydraddoldebanddiversity@cambria.ac.uk i gael cefnogaeth gyda hyn!

 

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×