Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad

Fel canolbwynt gwybodaeth gallwn eich cyfeirio at dimau arbenigol yn y coleg ac yn allanol. Rydym yn cysylltu â phob adran i sicrhau eich bod yn cael y cymorth gorau posibl yn ystod eich amser yma.

Mae'r tîm hefyd yn cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch eich gyrfa a'ch llwybr, gyda Chynghorwyr Gyrfa penodol. Rydym ar agor trwy'r gwyliau i'ch cefnogi trwy wahanol gamau eich cais a'ch cofrestriad. Rydyn ni'n gweithio ar y cyd â'r holl adrannau eraill felly rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael cefnogaeth, ni waeth beth.

Ddim yn siŵr beth rydych chi eisiau ei wneud yn y dyfodol, angen gwybod sut i wneud cais am le mewn prifysgol, neu'n meddwl efallai eich bod ar y cwrs anghywir? Peidiwch â phoeni, gall Gwasanaethau Myfyrwyr helpu, galwch i mewn i'n gweld, neu cysylltwch â ni drwy e-bost Gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk.

Swyddi

Mae ein Hymgynghorwyr proffesiynol yn rhoi cymorth i ddarpar fyfyrwyr ar ddewis y cwrs cywir yn ogystal â chyngor ac arweiniad unwaith y byddwch yn fyfyriwr yng Ngholeg Cambria. Trwy ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad lafur a thueddiadau, gallant eich helpu i ymchwilio i yrfaoedd ym mhob sector swyddi.

Gwneud cais i Brifysgol?

Gall ein Cynghorwyr Gyrfa eich helpu i archwilio darpar Brifysgolion a'ch cefnogi gyda'ch cais i UCAS.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gyrfaoedd@cambria.ac.uk or Ucasapps@cambria.ac.uk.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×