Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

I anrhydeddu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu a chefnogi menywod!

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8fed Mawrth ac yn dechrau am 9:30yb, mae’r amserlen fel a ganlyn:

9:30am – Beth sydd a wnelo Ffeministiaeth ag ef?
Gan siaradwr gwadd yr Athro Emma Rees, Prifysgol Caer, Sefydliad Astudiaethau Rhyw

1pm – 1:45pm – Trafodaeth banel
Wedi'i chadeirio gan Alice Churm i drafod rhywiaeth bob dydd, anghydraddoldeb rhyw a mwy!

2pm – 2:30pm – Merched yn rheoli – Eu taith i reoli
Storïau Rheoli ac Arwain a Holi ac Ateb

Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Gynadledda ar Lannau Dyfrdwy, ond gallwch hefyd wylio trwy'r fideo isod.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×