Sgiliau Llyfrgell ac Astudio Academaidd

Mae ein llyfrgelloedd coleg yn ganolbwyntiau bywiog ar gyfer astudio ac ymgysylltu â cholegau.

Mae ein tîm cyfeillgar yn barod i'ch cynorthwyo mewn gwahanol ffyrdd, o adnoddau gwaith cwrs wedi'u teilwra i'ch arddull dysgu, gan gynnwys casgliad helaeth o lyfrau a llyfrgell ddigidol helaeth, i argaeledd cyfrifiaduron personol a Chromebooks.

Yn ogystal, rydym yn cynnig cymorth gwerthfawr ar gyfer gwaith cwrs, aseiniadau, arholiadau, a rheoli amser trwy sesiynau un-i-un gyda'n hwyluswyr sgiliau, gan gwmpasu pynciau fel trefniadaeth, strategaethau arholiadau, ymchwil, a sgiliau digidol.

Cymorth Astudio

Mae ein tîm ymroddedig yn darparu cymorth academaidd 1:1 wedi'i deilwra, gan ganolbwyntio ar eich anghenion sgiliau penodol. Rydym yn ymdrin â phynciau amrywiol, gan gynnwys rheoli amser, ymchwil, cymhelliant, paratoi ar gyfer arholiadau, a mwy. I wneud cais am gymorth personol, defnyddiwch y ffurflenni sydd wedi'u cysylltu isod:

Saesneg: Cyswllt

Cymraeg: Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch Hyfforddwr Cynnydd neu ewch i'r llyfrgell. Cysylltwch â ni yn llyfrgell@cambria.ac.uk ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r llyfrgell.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/study-support/

Gwybodaeth Llyfrgell

Y llyfrgell yng Ngholeg Cambria yw eich porth i gyfoethogi eich taith academaidd.

Rydym yn cynnig cyfoeth o adnoddau wedi’u teilwra i’ch arddull dysgu, gan gynnwys casgliad helaeth o e-lyfrau a deunyddiau print.

Os oes gennych lyfrau neu Chromebooks yn hwyr, cysylltwch â nhw i'w hadnewyddu neu eu dychwelyd.

Mae gan ein llyfrgell un o gasgliadau e-lyfrau mwyaf Cymru a llwyfannau fideo o ansawdd uchel.

Rydym yn darparu digon o le astudio, cefnogaeth gyfeillgar, adnoddau TG rhagorol, a'r opsiwn i fenthyg Chromebooks.

Hefyd, mae ein Hwyluswyr Sgiliau Academaidd yn cynnig cymorth personol.

Cysylltu llyfrgell@cambria.ac.uk neu ffoniwch am gymorth neu ymholiadau yn eich safle llyfrgell agosaf.

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/library-information/

Catalog y Llyfrgell 

I ddarganfod pa lyfrau sydd gennym ar gael yn ein llyfrgelloedd neu fel e-lyfrau, ewch i https://heritage.cambria.ac.uk/HeritageScripts/]

Adnoddau Ar-lein

Mae Coleg Cambria yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau i rymuso ei fyfyrwyr. Mae'r casgliad cynhwysfawr hwn yn cynnwys llenyddiaeth wyddonol flaengar, cyfnodolion, cylchgronau a gwyddoniaduron.

I ddod o hyd i'n holl adnoddau gwerthfawr, ewch i https://studenthub.cambria.ac.uk/electronic-resources/

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×