Gwybodaeth Llyfrgell

Mae’r Llyfrgell yn lle gwych i ddod a bod yn rhan o fywyd myfyriwr yng Ngholeg Cambria. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi a helpu i wneud y gorau o'ch amser astudio - cael sgwrs gyda'r tîm am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Rydym yn darparu ystod wych o adnoddau i'ch helpu gyda'ch gwaith cwrs gan gynnwys adnoddau sy'n ystyried eich dewis a'ch arddull dysgu eich hun.

Os oes gennych unrhyw lyfrau neu lyfrau crôm yn hwyr, cysylltwch â'ch llyfrgell i ofyn am adnewyddiad neu i'w dychwelyd os nad oes eu hangen arnoch mwyach.

Mae gennym ni un o’r casgliadau e-lyfrau mwyaf a mwyaf poblogaidd yng Nghymru – os oes angen help arnoch chi i gael mynediad iddyn nhw, gofynnwch! Os yw'n well gennych brint mae gennym ystod ardderchog o lyfrau sy'n cefnogi eich cwrs (BTEC, C&G, Safon Uwch ac ati). Mae ein casgliad digidol yn cynnig llwyfannau fideo o ansawdd uchel i ehangu eich gwybodaeth ac adnoddau ar-lein rhagorol i helpu gydag ymchwil a pharatoi aseiniadau.

Mae eich Llyfrgell hefyd yn lle gwych i ddod i astudio – gallwn gynnig:

– Tîm cyfeillgar sy’n barod i’ch cefnogi, eich helpu a’ch arwain
– Cefnogaeth gyda sgiliau ymchwil a gwybodaeth, 'Sut i ddod o hyd' a 'Ble i ddod o hyd'
– Adnoddau TG rhagorol – cyfrifiaduron personol, gliniaduron (Chromebooks), copïwyr a lle i ailwefru
- Astudio ardaloedd gyda mynediad wifi - rydym yn cefnogi'ch dyfeisiau eich hun
– Amgylchedd hamddenol a diogel i chi gael seibiant
– Ystod ardderchog o lyfrau ac e-lyfrau i gefnogi gyda gwaith cwrs
- Llwyfannau fideo - creu rhestri chwarae, rheoli a rhannu
- Cynnwys ar-lein gwych - darganfyddwch ein casgliad digidol yma.
– Chromebooks ar gael i'w benthyca i chi gwblhau gwaith y tu allan i'r coleg
- Anghofio rhywbeth? Mae gennym lyfrau cwrs a deunydd ysgrifennu ar werth
– Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch gyda’ch sgiliau academaidd gallwch drefnu cymorth 1:1 gyda’n Hwyluswyr Sgiliau Academaidd.

Mae ein safleoedd llyfrgell Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain ac Iâl yn parhau ar agor yn ystod hanner tymor a gwyliau (ac eithrio’r Nadolig), ac mae gan y safleoedd mwy hefyd oriau agor hwyrach yn ystod y tymor.

I gysylltu â rhywun yn eich llyfrgell gallwch e-bostio llyfrgell@cambria.ac.uk neu ffoniwch un o'r rhifau isod:

Ffordd y Bers - 01978 267817

Glannau Dyfrdwy - 01978 267277

Glannau Dyfrdwy 6ed – 01978 267486

Llysfasi - 01978 267917

Llaneurgain - 01978 267408

Iâl / Iâl 6ed – 01978 267607

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×