Diweddariadau Bws Llysfasi

Mater Trafnidiaeth (Dydd Gwener 20 Hydref 2023)

Oherwydd y glaw trwm presennol a llifogydd dilynol, bydd bysiau'n dod yn gynnar i godi myfyrwyr.

Byddwn yn rhestru bysiau isod wrth iddynt gyrraedd y safle.

Cofiwch, oherwydd llifogydd sy'n effeithio ar y ffyrdd o amgylch ein safle yn Llysfasi, bod penderfyniad wedi'i wneud i gau'r safle am weddill y diwrnod. Mae trefniadau wedi’u gwneud i’r bysiau trafnidiaeth ddychwelyd i’r safle er mwyn sicrhau taith ddiogel adref i’n myfyrwyr ar y safle. Bydd staff yn aros ar y safle nes bod pob myfyriwr wedi gadael y safle yn ddiogel.

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich rhif/llwybr bws edrychwch ar yr amserlenni isod, ewch i'ch gwasanaethau myfyrwyr lleol neu ffoniwch 0300 30 30 007.
Hysbysiad Bws

Oherwydd yr amodau anffafriol parhaus a brofir ar draws safleoedd ein Colegau, rydym ar hyn o bryd yn gwneud trefniadau i fysiau cludiant y Coleg ddod yn gynnar i'n safleoedd fel bod ein myfyrwyr yn gallu teithio adref yng ngolau dydd a chan gymryd i ystyriaeth yr oedi a ragwelir. amseroedd teithio.

Hyd nes y bydd bysiau'n cyrraedd mae'n ofynnol i bob myfyriwr fod yn y dosbarth yn unol â'u hamserlen. Rydym yn rhagweld y bydd hwn yn ddull graddol ac ar ôl ei gwblhau byddwn yn sicrhau bod y myfyrwyr sy'n weddill sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i deithio'n ddiogel adref. Bydd staff yn aros ar y safle hyd nes y bydd yr holl fyfyrwyr wedi gadael y safle'n ddiogel, ac ar yr adeg honno bydd y safleoedd ar gau.

Sylwch y bydd Meithrinfa ToyBox ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy yn parhau ar agor fel arfer.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×