Argraffu

Mae Coleg Cambria yn darparu argraffu 'FollowMe', sy'n golygu y gall myfyrwyr argraffu o unrhyw gyfrifiadur ystafell ddosbarth neu lyfrgell.

Ar ôl anfon gwaith argraffu, gall myfyrwyr ei ryddhau ar unrhyw argraffydd 'FollowMe' gan ddefnyddio ei gerdyn adnabod myfyriwr neu gyfrif mewngofnodi Windows i'w ddilysu.

Prisiau Argraffu

Du a Gwyn - A4

 • Un ochr: 3c
 • Dwy ochr: 6c

Lliw - A4

 • Un ochr: 6c
 • Dwy ochr: 12c

Du a Gwyn - A3

 • Un ochr: 3c
 • Dwy ochr: 6c

Lliw - A3

 • Un ochr: 6c
 • Dwy ochr: 12c

Print plotydd lliw un ochr A2 £1 (ar gael gan yr adran adnoddau)

Credydau Argraffu am Ddim

Ym mis Medi, bydd pob myfyriwr newydd a myfyriwr sy'n dychwelyd yn cael £10 o gredyd argraffu am ddim.

Ym mis Ionawr, bydd pob myfyriwr yn cael £10 o gredyd argraffu ychwanegol am ddim.

Ym mis Mawrth, bydd pob myfyriwr yn cael £10 o gredyd argraffu ychwanegol am ddim.

Credydau Argraffu Ychwanegol

I ychwanegu credyd at eich cyfrif argraffu neu i wirio'r balans, ewch i https://portal.cambria.ac.ukDewiswch WisePay a defnyddiwch eich cerdyn credyd neu'ch cerdyn debyd.

Meddyliwch cyn i chi argraffu!

Defnyddiwch y rhestr wirio isod i arbed arian ar gredydau argraffu a helpu i ostwng costau gweithredu'r coleg.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2023.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×

  Oherwydd diwrnod datblygu staff ar draws y Coleg ddydd Gwener 29 Medi 2023 mae safleoedd y Coleg ar gau i bob myfyriwr am y diwrnod.

  X