Argraffu

Mae Coleg Cambria yn darparu argraffu 'FollowMe', sy'n golygu y gall myfyrwyr argraffu o unrhyw gyfrifiadur ystafell ddosbarth neu lyfrgell.

Ar ôl anfon gwaith argraffu, gall myfyrwyr ei ryddhau ar unrhyw argraffydd 'FollowMe' gan ddefnyddio ei gerdyn adnabod myfyriwr neu gyfrif mewngofnodi Windows i'w ddilysu.

Prisiau Argraffu

Du a Gwyn - A4

 • Un ochr: 4c
 • Dwy ochr: 8c

Lliw - A4

 • Un ochr: 7c
 • Dwy ochr: 14c

Du a Gwyn - A3

 • Un ochr: 4c
 • Dwy ochr: 8c

Lliw - A3

 • Un ochr: 7c
 • Dwy ochr: 14c

Print plotydd lliw un ochr A2 £1 (ar gael gan yr adran adnoddau)

Credydau Argraffu am Ddim

Ym mis Medi, bydd pob myfyriwr newydd a myfyriwr sy'n dychwelyd yn cael £13 o gredyd argraffu am ddim.

Ym mis Ionawr, bydd pob myfyriwr yn cael £13 o gredyd argraffu ychwanegol am ddim.

Ym mis Mawrth, bydd pob myfyriwr yn cael £13 o gredyd argraffu ychwanegol am ddim.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×