Ailosod eich Cyfrinair

 • Os ydych chi ar y safle yn y coleg, ewch i'r Llyfrgell neu'r Parth Dysgu a gofynnwch i gymhorthydd llyfrgell newid eich cyfrinair ar eich rhan

Fel arall;

 • Ffoniwch 0300 30 30 008 a deialwch opsiwn 4 pan ofynnir i chi wneud hynny
 • Gofynnir i chi am enw, math (Google neu rwydwaith) eich cyfrif a'ch rhif myfyriwr
 • Gofynnir i chi wirio'ch hunaniaeth trwy ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol fel eich cod post neu eich dyddiad geni
 • Bydd yr aelod o staff yn cadarnhau bod eich cyfrinair wedi'i ailosod ac yn rhoi'r cyfrinair newydd i chi
 • Y tro nesaf y byddwch yn mewngofnodi gyda'r cyfrinair newydd, gofynnir i chi newid eich cyfrinair i rywbeth arall
 • Cofiwch ddefnyddio cyfrinair cryf; mwy nag 8 nod, gyda chyfuniad o brif lythrennau a llythrennau bach, rhifau, a chymeriadau arbennig fel !? &%
 • Cadwch eich cyfrinair yn ddiogel ac yn breifat. Peidiwch â rhannu eich cyfrinair gyda ffrindiau na chyd-fyfyrwyr

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×