Cymorth i Fyfyrwyr

Cymorth i Fyfyrwyr yn Cambria

Yn Cambria rydym yn deall pwysigrwydd gweithio’n frwd tuag at wneud ein coleg y lle mwyaf cynhwysol, cyfartal a chefnogol i bawb.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cymuned amrywiol o ddysgwyr, staff a rhanddeiliaid i sicrhau bod Cambria yn gynhwysol i bob un ohonom. 

Dyma rai meysydd sy'n cynnig cefnogaeth y gallech fod yn chwilio amdano. 

Caplaniaeth 

Mae caplaniaid yma i bawb: i bobl o bob ffydd, a dim ffydd.

Rydyn ni yma os ydych chi angen rhywun i siarad â nhw, am ba bynnag reswm, i wrando a chefnogi. Mae gennym ni hefyd leoedd lle gallwch chi weddïo a myfyrio.

caplancy@cambria.ac.uk 

Am fwy o wybodaeth ewch yma - https://studenthub.cambria.ac.uk/support-advice/student-services/chaplaincy/


Cyngor ac Arweiniad Gyrfa

Mae ein Cynghorwyr proffesiynol yn rhoi cymorth i ddarpar fyfyrwyr ar ddewis y cwrs cywir yn ogystal â chyngor ac arweiniad unwaith y byddwch yn fyfyriwr yn Cambria.

Trwy ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf am y farchnad lafur a thueddiadau, gallant eich helpu i ymchwilio i yrfaoedd ym mhob sector swyddi. 

Gwneud cais i Brifysgol? Gall ein Cynghorwyr Gyrfa eich helpu i archwilio darpar brifysgolion a'ch cefnogi gyda'ch cais i UCAS. 

gyrfaoedd@cambria.ac.ukucasapps@cambria.ac.uk

Am fwy o wybodaeth ewch yma - https://studenthub.cambria.ac.uk/support-advice/careers-advice/

Llyfrgelloedd Cambria

Mae eich llyfrgell yn lle gwych i ddod i astudio.

Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi a helpu i wneud y gorau o'ch amser yn Cambria – cael sgwrs gyda'r tîm am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Rydym yn darparu ystod wych o adnoddau i'ch helpu gyda'ch astudiaethau gan gynnwys adnoddau sy'n ystyried eich dewis a'ch arddull dysgu eich hun. 

Bydd gennych fynediad i lwyfannau e-lyfrau a chyfnodolion a gallwn eich cefnogi i ddod o hyd i wybodaeth sy'n briodol i'r lefel yr ydych yn ei hastudio.

Os yw'n well gennych brint, mae gennym ystod ardderchog o lyfrau sy'n cefnogi eich cwrs ac sydd wedi'u teilwra i'ch rhestrau darllen.

Am fwy o wybodaeth ewch yma - https://studenthub.cambria.ac.uk/library-information/


Sgiliau Astudio Academaidd

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch gyda'ch astudiaethau mae gennym dîm o hwyluswyr sgiliau a fydd yn cyfarfod â chi 1:1 ac yn gweithio trwy strategaethau ar gyfer llwyddiant gan gynnwys ysgrifennu academaidd, chwilio mewn cyfnodolion, sut i gyfeirnodi a gwerthuso gwybodaeth I gael gwybodaeth fanwl cysylltwch gan ddefnyddio'r manylion isod:

Ffôn: 0300 30 30 007

E-bost: llyfrgell@cambria.ac.uk

Am fwy o wybodaeth ewch yma - https://studenthub.cambria.ac.uk/study-support/

Hyfforddwyr Cynnydd

Mae Hyfforddwyr Cynnydd yn cefnogi pob myfyriwr amser llawn (16-18) i gyflawni a datblygu sgiliau personol y tu hwnt i'w cymhwyster.

Mae Hyfforddwyr Cynnydd yn cyflwyno ein rhaglen hyfforddi MADE Mwyhau Cyflawniad a Datblygu Pawb. 

Gallwch ddarganfod mwy am y gefnogaeth a gynigir yn Cambria trwy ymweld â'n gwefan yma neu drwy siarad â'r Myfyriwr Tîm gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth ewch yma - https://studenthub.cambria.ac.uk/progress-coaches/

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×