Cymorth Astudio

Mae gennym dîm ymroddedig i'ch cefnogi gyda gwaith cwrs ac aseiniadau. Mae sesiynau 1:1 wedi'u cynllunio o'ch cwmpas chi a'ch anghenion sgiliau eich hun.

Mae'r pynciau'n cynnwys rheoli amser, ffynonellau gwybodaeth, cynllunio'ch aseiniad, cymhelliant, paratoi ar gyfer arholiadau ac adolygu, cymorth gyda chyflwyniadau, ymchwil, apiau Google a llawer, llawer mwy.

Os teimlwch y byddech yn elwa o gymorth astudio academaidd 1:1, gofynnwch amdano o'r ffurflen isod.

Siaradwch â'ch Hyfforddwr Cynnydd neu galwch yn y llyfrgell am ragor o wybodaeth.

I gysylltu â rhywun yn eich llyfrgell gallwch e-bostio llyfrgell@cambria.ac.uk neu ffoniwch un o'r rhifau isod:

Angen help gyda'ch astudiaethau? Edrychwch ar ein hawgrymiadau astudio!

Cliciwch ar un opsiwn isod:

Saesneg | Cymraeg


Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2023.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×

  Oherwydd diwrnod datblygu staff ar draws y Coleg ddydd Gwener 29 Medi 2023 mae safleoedd y Coleg ar gau i bob myfyriwr am y diwrnod.

  X