Cymorth Astudio

Mae gennym dîm ymroddedig i'ch cefnogi gyda gwaith cwrs ac aseiniadau. Mae sesiynau 1:1 wedi'u cynllunio o'ch cwmpas chi a'ch anghenion sgiliau eich hun.

Os teimlwch y byddech yn elwa o gymorth astudio academaidd 1:1 cliciwch ar y delweddau isod.

Siaradwch â'ch Hyfforddwr Cynnydd neu galwch yn y llyfrgell am ragor o wybodaeth.
I gysylltu â rhywun yn eich llyfrgell gallwch e-bostio llyfrgell@cambria.ac.uk neu ffoniwch un o'r rhifau isod:

Angen help gyda'ch astudiaethau? Edrychwch ar ein hawgrymiadau astudio!

Cliciwch ar un opsiwn isod:

Saesneg | Cymraeg


Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×