Swyddfa Arholiadau

Tystysgrifau

Anfonir tystysgrifau drwy'r post. Sicrhewch fod unrhyw newid cyfeiriad neu rif ffôn yn cael ei adrodd i ni trwy e-bost LIFS@cambria.ac.uk fel bod eich manylion bob amser yn gyfredol. Anfonwch e-bost atom o'ch cyfrif e-bost myfyriwr, neu gyfrif personol a roesoch i ni pan wnaethoch gofrestru.

Cysylltwch â ni

Anfonwch e-bost atom os oes gennych unrhyw ymholiadau yn arholiadau@cambria.ac.uk.

Ein nod yw ymateb i e-byst o fewn 3 diwrnod gwaith.

Tystysgrifau Newydd / Coll

Ni all y Coleg roi tystysgrifau newydd os ydyn nhw'n hŷn na 12 mis oed. Dim ond gan y Corff Dyfarnu priodol y gellir eu cael. Os yw'n llai na 12 mis oed, cysylltwch â'r swyddfa arholiadau.

Dolenni i'r prif Gyrff Dyfarnu i wneud eich ceisiadau:

Am fanylion Cyrff Dyfarnu eraill, anfonwch e-bost at y tîm arholiadau exams@cambria.ac.uk

Ar gyfer y mwyafrif o gyrff dyfarnu, rhifau ein canolfannau yw:

 • Glannau Dyfrdwy, Llysfasi a Llaneurgain - 68112
 • Iâl a Ffordd y Bers - 68189

Amserlenni

Mae amserlenni ar gyfer arholiadau ysgrifenedig yn cael eu hanfon trwy e-bost atoch chi. Byddwch hefyd yn cael neges destun ac e-bost i'ch atgoffa y diwrnod cyn pob arholiad yn cadarnhau eich amser dechrau, lleoliad a rhif sedd.

Awgrymiadau Adolygu

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2023.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×

  Oherwydd diwrnod datblygu staff ar draws y Coleg ddydd Gwener 29 Medi 2023 mae safleoedd y Coleg ar gau i bob myfyriwr am y diwrnod.

  X