Mathemateg a Saesneg

Mae sgiliau mathemateg a Saesneg da yn hanfodol mewn bywyd bob dydd. Mae pob swydd yn gofyn am y gallu i ddarllen, ysgrifennu a defnyddio rhifau yn hyderus.

Yng Ngholeg Cambria, rydyn ni wedi ymrwymo i'ch helpu chi i ddatblygu'r sgiliau hyn ac ennill cymwysterau hanfodol a fydd yn eich rhoi ar y llwybr i lwyddiant gyrfa a bywyd.

Cliciwch ar y blociau i gael gwybod am rai o'r gyrfaoedd sy'n astudio
Gall Mathemateg a Saesneg arwain hefyd…

Cyrsiau am Ddim

Mae'r cyrsiau rhad ac am ddim hyn mewn mathemateg a Saesneg wedi'u llunio i'ch ysbrydoli i wella'ch sgiliau mathemateg a Saesneg presennol a'ch helpu chi i gofio unrhyw feysydd rydych chi efallai wedi'u hanghofio.

Dolenni

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×