Cymorth Dysgu (ADY)

Mae'r tîm Cynhwysiant yma i'ch cefnogi chi os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol. Gallwn helpu gyda:  

Mae tiwtoriaid ADY arbenigol ar gael ym mhob un o safleoedd y colegau. Os ydych chi wedi datgelu bod gennych chi anhawster neu anabledd wrth gofrestru ar y cwrs, yna byddwn ni'n cysylltu â chi'n uniongyrchol. Os nad ydych chi wedi datgelu anhawster ond yn meddwl y gallai fod angen rhywfaint o help arnoch, gallwch wneud apwyntiad ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs. Bydd eich tiwtoriaid yn gallu helpu i drefnu hynny. Mae apwyntiadau yn gyfrinachgar a gallan nhw ffitio o amgylch eich amserlen. 

Os oes angen unrhyw gymorth dysgu arall arnoch, megis mynediad, cymorth BSL (Iaith Arwyddion Prydain) neu ofal personol, yna gall y Cydlynwyr Cymorth Ychwanegol eich helpu, peidiwch ag oedi cyn anfon e-bost at cymorth.dysgu@cambria.ac.uk sy'n fwy na pharod i helpu.

 

 

Gwybodaeth a gwefannau allanol

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×