Cymorth Iechyd Meddwl

Yng Ngholeg Cambria, mae eich llesiant meddwl yn hynod bwysig i ni a'n nod yw cefnogi unigolion yn weithredol a chyfeirio cyngor a chefnogaeth ymarferol. Mae yna ddigon o wahanol fathau o gefnogaeth ar gael, a gall ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr eich helpu chi i gael gafael arnynt.

Ymagwedd Graddedig Iechyd Meddwl

Ymagwedd Graddedig Iechyd Meddwl (Saesneg)

Ymagwedd Graddedig Iechyd Meddwl (Cymraeg)

Cymorth Mynediad

Cymorth Mynediad

Porth Iechyd a Llesiant

Porth Iechyd a Llesiant

Mae ein Hwb Iechyd a Llesiant ac Calendr Digwyddiadau yn cynnwys llawer o wybodaeth a chyngor i staff a myfyrwyr i helpu pawb yng Ngholeg Cambria i gadw’n iach ac yn iach.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen cefnogaeth e-bostiwch lles@cambria.ac.uk.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×