PREVENT

Mae'r Strategaeth 'Prevent' yn ymwneud ag amddiffyn pobl rhag bygythiad terfysgaeth ac am ymgorffori Gwerthoedd Prydeinig a chryfhau safonau ar ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol myfyrwyr.

Mae'n ymwneud â dod i'r adwy i helpu pobl agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu recriwtio gan grwpiau terfysgol neu eithafwyr, gartref neu dramor a diogelu unigolion a'r gymuned gyfan.

Gallwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatblygu gwytnwch i ddylanwadau eithafol sy'n cefnogi terfysgaeth, a gallwn atal terfysgaeth gyda'n gilydd.

Cofiwch:

 1. Byddwch yn effro i unrhyw grwpiau sy'n targedu neu'n defnyddio'ch cymuned ar gyfer gweithgareddau propaganda
 2. Gwyliwch am unrhyw bobl sy'n codi arian ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon
 3. Byddwch yn ymwybodol bod sgwrsio â phobl nad ydych chi'n eu hadnabod ar-lein yn ddull cyffredin sy'n cael ei ddefnyddio i radicaleiddio pobl ifanc a mynegi barn eithafol
 4. Parchwch farn pobl eraill a dysgu o farn pobl eraill. Me eithafiaeth yn dod ar sawl ffurf, felly gwnewch yn siŵr bod eich barn yn cael ei mynegi'n briodol a chyda pharch at wahaniaethau diwylliannol

Gwerthoedd Prydeinig

Mae Gwerthoedd Prydeinig ar waith i ddiogelu pawb ac i greu canllawiau ar gyfer hunan-wybodaeth, parch, cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas, goddefgarwch a harmoni, a democratiaeth. Dyma'r Gwerthoedd Prydeinig:

Democratiaeth

 • Mae eich barn yn cyfrif

Rheol y gyfraith

 • Nid oes unrhyw un uwchlaw'r gyfraith
 • Mae deddfau yn amddiffyn pawb
 • Yn ddieuog nes ei brofi'n euog

Parch a goddefgarwch

 • Pob cefndir a diwylliant
 • Pob oedran, rhyw a rhywioldeb
 • Pob crefydd a chred

Rhyddid unigol

 • Rhyddid barn

Unrhyw bryderon Diogelu?

Rhowch wybod am ddigwyddiad i dîm Diogelu Coleg Cambria.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Gwifren Gwrthderfysgaeth: 0800 789 321
Riportiwch droseddau casineb ar-lein yn: www.report-it.org.uk/your_police_force
Adrodd ar eithafiaeth ar-lein yn: www.direct.gov.uk/reportingonlineterrorism

Gallwch lawrlwytho copi o’n polisi diogelu ac atal isod:

Polisi Diogelu (CYM)
Polisi Diogelu (WEL)

Polisi Atal (CYM)
Polisi Atal (WEL)

Dysgwch fwy am atal a gwerthoedd Prydeinig:

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×