Cludiant

Yma yng Ngholeg Cambria mae gennym ni gysylltiadau da, gyda chludiant ar gael o amrywiaeth eang o gyrchfannau ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Nid yn unig hynny; os ydych yn fyfyriwr amser llawn neu addysg uwch, rydym yn cynnig *AM DDIM a ffordd hawdd i'n cyrraedd, cyhyd ag y byddwch byw a lleiafswm o dair milltir o'r coleg.

* yn amodol ar gymhwysedd

I wirio cymhwysedd galwch heibio Gwasanaethau Myfyrwyr neu e-bostiwch trafnidiaeth@cambria.ac.uk.

Amserlenni Bws 23/24
Os na allwch ddod o hyd i'ch llwybr, peidiwch â phoeni! Rydyn ni wrth law i ddod o hyd i'r ffordd gyflymaf a hawsaf i chi gyrraedd ni. Ffoniwch ni yn 0300 30 30 007 a byddwn yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i deithio'n ddiogel i'r coleg ac oddi yno. Gallwch hefyd weld amserlenni bysiau’r coleg a mannau codi gan ddefnyddio’r lawrlwythiadau defnyddiol isod:

Amseroedd Gadael Bws

Dydd Llun i ddydd Iau:
Glannau Dyfrdwy am 5.00pm
Llaneurgain am 4.30pm
Llysfasi am 4.30pm
Iâl am 5.00pm
Ffordd y Bers am 4.45pm

Dydd Gwener:
Glannau Dyfrdwy am 4.15pm
Llaneurgain am 3.45pm
Llysfasi am 4.15pm
Iâl am 4.30pm
Ffordd y Bers am 4.15pm

Cofiwch:
• Ni chaniateir i chi deithio ar fysiau coleg oni bai eich bod yn dangos eich tocyn bws (ar ôl wythnosau cyntaf y tymor).
• Rhaid i chi ymddwyn mewn ffordd nad yw'n digio pobl eraill wrth deithio ar fysiau'r coleg. Os byddwch chi'n camymddwyn ar fysiau'r coleg, dilynir y weithdrefn ddisgyblu ac efallai y bydd eich tocyn bws yn cael ei dynnu oddi arnoch chi.
• Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyrraedd cyn yr amser casglu a nodwyd, gan na fydd y bws yn aros amdanoch chi.

Cludiant Ffôn Ar Alwad
Ymholiadau Cludiant Cyffredinol? Ffoniwch - 0300 30 30 007
Problem gyda Chludiant eich Coleg? Ffoniwch y Llinell Ffôn Trafnidiaeth - 01978 515 454

Ymholiadau e-bost - Trafnidiaeth@cambria.ac.uk

7am – 9am a 4pm – 6:30pm – dydd Llun i ddydd Gwener.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×