Tîm Lles

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn ymdrechu i gefnogi ac addysgu dysgwyr am eu hiechyd meddwl a’u lles. Drwy gyflwyno cymorth iach a thechnegau lles yn ein harferion, y mwyaf gwydn y gallwn ei deimlo. 

Gwyddom y gall iechyd meddwl a lles gael effaith sylweddol ar eich profiad coleg. Mae ein Tîm Iechyd Meddwl a Lles yn angerddol am ddarparu'r gefnogaeth a'r adnoddau gorau sy'n hybu eich lles a'ch iechyd meddwl da, sy'n cynnwys;

 • Cefnogaeth gan staff lles ymroddedig sy’n gwybod am drawma ar draws holl safleoedd y coleg
 • Pontio pwrpasol i mewn ac allan o'r coleg
 • Hybiau Llesiant a hybiau dros dro ar draws ein safleoedd sy’n darparu lleoliadau diogel, tawel i chi ymlacio a chymryd rhan mewn gweithgareddau ystyriol/lles
 • Cefnogaeth gan ein Hyfforddwyr Gwydnwch a chynghorwyr Lles i helpu i nodi a goresgyn rhwystrau i ddysgu
 • Cwnsela wyneb yn wyneb  
 • Gweithgareddau iechyd meddwl a lles trwy gydol y flwyddyn 
 • Sesiynau a chymorth iechyd meddwl a lles 1:1, wedi’u teilwra’n arbennig i ddiwallu’ch anghenion a’ch helpu i lwyddo
 • Cefnogaeth i oresgyn pryder yn ymwneud â chymdeithasu, mynd i'r coleg neu deithio i'r coleg
 • Gwaith aml-asiantaeth gan gynnwys cyfeiriadau a chyfeirio cymdeithasol.

Mae'r dull graddedig yn offeryn y gallwch ei ddefnyddio i gael cymorth a gwybodaeth am wahanol gyflyrau iechyd meddwl.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y dull graddedig yn y Gymraeg neu'r Saesneg. 

Dull Graddedig

Dull Graddedig

I gysylltu â’r tîm lles, cysylltwch â lles@cambria.ac.uk.

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×