Profiad Gwaith

Beth yw nod profiad gwaith?
Mae profiad gwaith yn rhoi rhagflas i chi o sut beth yw gweithio yn y diwydiant penodol yr ydych
diddordeb mewn a gall eich helpu i benderfynu ai dyma'r llwybr cywir.
Pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi gall roi profiad amhrisiadwy i'w ychwanegu at eich CV a allai fod
gosod chi uwchben ymgeiswyr eraill ar geisiadau ac mewn cyfweliadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?
Nid yn unig y byddwch yn cael cipolwg amhrisiadwy ar y diwydiant y mae gennych ddiddordeb ynddo ond bydd yn eich helpu
- Dod yn fwy hyderus
- Dod yn fwy annibynnol
- Datblygwch eich sgiliau

Beth a ddisgwylir gennych chi?
Ni fydd cyflogwyr yn disgwyl i chi wybod y cyfan - mae ganddynt ddiddordeb yn eich galluoedd cyffredinol i:

- Gweithio gydag eraill
– Cyfathrebu’n effeithiol
- Trowch i fyny ar amser a byddwch yn ddibynadwy
– Bod ag agwedd gadarnhaol a bod yn frwdfrydig
– Defnyddiwch eich menter
- Rheolwch eich hun yn dda
– Gwnewch bob ymdrech i ddod i’ch lleoliad, os na allwch ddod, gwnewch yn siŵr
rydych chi'n ffonio'r cyflogwr ac yn esbonio pam y peth cyntaf yn y bore!
– Dangos parch at eich cydweithwyr a’ch amgylchedd gwaith

Oeddech chi'n gwybod ...

Cynigiwyd swydd i 42% o bobl ar brofiad gwaith ar ddiwedd eu lleoliad – tua

dywedodd dwy ran o dair o'r bobl a gafodd swydd gyda chyflogwr gwahanol fod y sector yn gweithio
helpodd academïau nhw i gael y swydd (Gov.uk, 2015)

Awgrymiadau ar gyfer profiad gwaith:

 • Gwnewch nodiadau - Tra ar eich lleoliad profiad gwaith, peidiwch ag anghofio gwneud nodyn o'r hyn rydych chi'n ei wneud - gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn i'w ychwanegu at eich CV a'i grybwyll mewn cyfweliadau.
 • Gwnewch argraff gyntaf dda - Mae argraffiadau cyntaf yn hynod bwysig, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd ar amser a'ch bod wedi gwisgo'n addas (os oes gennych unrhyw amheuaeth, byddem yn argymell mynd yn smart)
 • Gofyn cwestiynau - Does dim byd i fod â chywilydd yn ei gylch wrth ofyn cwestiynau os ydych chi'n ansicr, a dweud y gwir, bydd cyflogwyr yn parchu bod gennych chi'r perfedd i'w ofyn. Ond ar yr un pryd byddwch yn ddyfeisgar, meddyliwch yn gyntaf a allwch chi ei ddarganfod neu ei ateb gyda chwiliad google cyflym.
 • Gofyn am adborth - Mae adborth yn ffordd ddefnyddiol iawn o ddarganfod beth sydd angen i chi weithio arno a'i wella a gall helpu eich sgiliau cyflogadwyedd - efallai mai dyma'r union beth sydd ei angen arnoch i'ch helpu i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf! Yn bwysig iawn – gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud diolch am y cyfle!

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×