Cofrestru WorldSkills

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2023 – Cofrestru yn agor 21.11.22 – 05.12.22

Peidiwch â cholli allan!

Mae 63 o gystadlaethau i ddewis ohonynt sy’n amrywio o drin gwallt i waith brics, gan gynnwys 4 cystadleuaeth newydd:

 • 14-16 Trin Gwallt
 • Ynni adnewyddadwy
 • Sgiliau Cynhwysol: Sgiliau Bywyd
 • Y Celfyddydau perfformio

Os ydych chi eisiau gweld yr holl gystadlaethau, gallwch ddod o hyd iddynt yma: https://inspiringskills.gov.wales/competitions

Dyma’ch cyfle i gynrychioli Coleg Cambria yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru a gynhelir rhwng Ionawr-Chwefror 2023.

I gofrestru siaradwch â'ch tiwtor a chofrestrwch drwy https://inspiringskills.gov.wales/register

Gwyliwch y fideo isod i gael gwybod am WorldSkills a sut y gall fod o fudd aruthrol i chi yn y dyfodol.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×