Diweddariadau Bws Iâl a Ffordd y Bers

Mater Trafnidiaeth (Dydd Gwener 20 Hydref 2023)
Mae pob bws wedi cyrraedd erbyn hyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, siaradwch â Gwasanaethau Myfyrwyr drwy 0300 30 30 007.
Oherwydd y glaw trwm presennol a llifogydd dilynol, bydd bysiau'n dod yn gynnar i godi myfyrwyr.
Byddwn yn rhestru bysiau isod wrth iddynt gyrraedd y safle.
Iâl a Ffordd y Bers

12.29 Cyrhaeddodd bysus Sychdyn a Threffynnon Iâl
12.35 Mae Bws E a Bws G wedi cyrraedd Iâl
13:00 Queensferry, Shotton, Cei Connah a Bagillt. Mae Bws F wedi cyrraedd Iâl
13:02 Mae Bws K wedi cyrraedd Iâl
13:46 Mae Bws A wedi cyrraedd ac yn codi dysgwyr ar gyfer Bws B hefyd yn Iâl
13:54 Bws M i'r Bala wedi cyrraedd Iâl
14:00 Mae Bws C wedi cyrraedd Iâl
14:25 Mae Bws D wedi cyrraedd Iâl
Mae pob bws wedi cyrraedd erbyn hyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, siaradwch â Gwasanaethau Myfyrwyr drwy 0300 30 30 007.

 

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich rhif/llwybr bws edrychwch ar yr amserlenni isod, ewch i'ch gwasanaethau myfyrwyr lleol neu ffoniwch 0300 30 30 007.
Hysbysiad Bws

Oherwydd yr amodau anffafriol parhaus a brofir ar draws safleoedd ein Colegau, rydym ar hyn o bryd yn gwneud trefniadau i fysiau cludiant y Coleg ddod yn gynnar i'n safleoedd fel bod ein myfyrwyr yn gallu teithio adref yng ngolau dydd a chan gymryd i ystyriaeth yr oedi a ragwelir. amseroedd teithio.

Hyd nes y bydd bysiau'n cyrraedd mae'n ofynnol i bob myfyriwr fod yn y dosbarth yn unol â'u hamserlen. Rydym yn rhagweld y bydd hwn yn ddull graddol ac ar ôl ei gwblhau byddwn yn sicrhau bod y myfyrwyr sy'n weddill sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i deithio'n ddiogel adref. Bydd staff yn aros ar y safle hyd nes y bydd yr holl fyfyrwyr wedi gadael y safle'n ddiogel, ac ar yr adeg honno bydd y safleoedd ar gau.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×