Llais Myfyrwyr

Mae Llais Myfyrwyr yn gyfle gwych i ddweud eich dweud a newid yr hyn sy'n digwydd yn y Coleg.

Mae pob dosbarth yn ethol dau gynrychiolydd dosbarth ym mis Medi. Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd, rhowch wybod i'ch tiwtor. Mae cynrychiolwyr dosbarth yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd ac yn mynychu cyfarfodydd adolygu i gynrychiolwyr i drafod materion myfyrwyr y coleg cyfan.

Manteisiwch ar eich cyfle CHI i ddweud eich dweud!

Gwefan Llais Myfyrwyr

Ewch i'r wefan Llais Myfyrwyr gwefan i gael mwy o wybodaeth a chynnwys.

Strwythur Llais Myfyrwyr

Mae'r strwythur fel a ganlyn (fel arfer bydd yn gweithio'ch ffordd drwy'r drefn hon):

 • Cynrychiolwyr Dosbarth
 • Cynrychiolwyr Safle
 • Is-lywydd Myfyrwyr
 • Llywydd Myfyrwyr
 • Gall myfyrwyr o'r grŵp o Is-lywyddion Myfyrwyr hefyd fynd ymlaen i fod yn Llywodraethwr Myfyrwyr gyda chymorth.

I ddarllen Cyfansoddiad Llais Myfyrwyr a darganfod mwy am hyn, pwyswch ar un o’r opsiynau isod:

Get Stuck In!
Diddordeb mewn cymryd rhan? Sgwrsiwch â Mark! Ccysylltwch ag ef trwy e-bost yn Llais Myfyrwyr@cambria.ac.uk

Poster Llais Myfyrwyr

 

Gwefan Llais Myfyrwyr

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×