Tlodi Cyfnod Dod i Ben

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i fod yn rhan o frwydro yn erbyn Tlodi Cyfnodol. Ni ddylai Tlodi Cyfnod ac effaith costau byw eich atal rhag dod i'r Coleg.

Os yw hyn yn rhywbeth yr ydych yn teimlo'n angerddol yn ei gylch, neu os oes gennych unrhyw syniadau, rhowch wybod i ni, trwy e-bostio gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk neu drwyddo Llais Myfyrwyr.

'Yn 2017, adroddodd arolwg (Plan International UK) nad oedd 1 o bob 10 merch wedi gallu fforddio cynhyrchion misglwyf; bu'n rhaid i 1 o bob 7 ofyn am gael benthyg dillad misglwyf gan ffrind oherwydd materion fforddiadwyedd; a bu'n rhaid i 1 o bob 10 addasu gwisg misglwyf yn fyrfyfyr. Amcangyfrifir bod dros 137,000 o blant ledled y DU ar hyn o bryd wedi methu diwrnodau ysgol oherwydd tlodi mislif.'

Yng Ngholeg Cambria, rydym yn darparu amrywiaeth o gynhyrchion misglwyf i helpu gyda chost prynu’r cynhyrchion angenrheidiol hyn.

Mae tyweli glanweithiol a thamponau i'w cael ym mhob un o'n toiledau, ar bob safle. Mae nwyddau hefyd yn cael eu cadw ar bob Derbynfa.

Peidiwch â theimlo embaras am ofyn am unrhyw beth. Eich cynhyrchion chi yw'r rhain ac mae gennych chi'r hawl iddyn nhw.

'Yn 2017, adroddodd arolwg (Plan International UK) nad oedd 1 o bob 10 merch wedi gallu fforddio cynhyrchion misglwyf; bu'n rhaid i 1 o bob 7 ofyn am gael benthyg dillad misglwyf gan ffrind oherwydd materion fforddiadwyedd; a bu'n rhaid i 1 o bob 10 addasu gwisg misglwyf yn fyrfyfyr. Amcangyfrifir bod dros 137,000 o blant ledled y DU ar hyn o bryd wedi methu diwrnodau ysgol oherwydd tlodi misglwyf'.

Os yw hyn yn rhywbeth rydych chi'n teimlo'n angerddol yn ei gylch, rhowch wybod i ni, trwy e-bostio gwasanaethau.myfyrwyr@cambria.ac.uk neu drwyddo Llais Myfyrwyr.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×