Buddion Myfyrwyr

Gostyngiadau i Fyfyrwyr

 • TOTUM - Fel myfyriwr Cambria, gallwch gofrestru ar gyfer cerdyn TOTUM (yr enw newydd ar y cerdyn NUS extra), a fydd yn dod â dros 200 o ostyngiadau myfyrwyr y DU i chi. 
 • Gostyngiad Campfa - Does dim rhaid i chi fynd yn bell na gwario llawer i fwynhau ymarfer corff da. Mae Lifestyle Fitness wedi'i leoli ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ac mae'n ganolfan sy'n ymroddedig i iechyd a lles. Fel aelod, byddwch hefyd yn cael mynediad i dros 30 o ddosbarthiadau am ddim y mis ac ymgynghoriad Hyfforddwr Personol am ddim i olrhain eich cynnydd, neu i'ch helpu gyda chynllun ffitrwydd.
 • Unidays - Yn UNiDAYS, maen nhw'n sylweddoli bod bod yn fyfyriwr yn golygu nad oes gennych chi lawer o amser nac arian. Dyna pam ei bod yn hollol rhad ac am ddim i ymuno ac ni allai fod yn haws i'w ddefnyddio. Os ydych chi mewn siop, dangoswch eich ID wrth y ddesg dalu. Os ydych chi'n siopa ar-lein, copïwch a gludwch eich cod unigryw i'r ardal hyrwyddo.
 • Cerdyn rheilffordd 16 – 25 – Mae'r Cerdyn Rheilffordd 16-25 (a elwir hefyd yn Gerdyn Rheilffordd Myfyrwyr neu Gerdyn Rheilffordd Pobl Ifanc) yn gerdyn gostyngiad sy'n rhoi 1/3 oddi ar docynnau trên cymwys ym Mhrydain Fawr. 

Darganfod mwy am ostyngiadau yma

Cambria Heini

Gyda Cambria Heini, rydym yn cynnig gweithgareddau ffitrwydd, lles ac iechyd am ddim yn ogystal â diwrnodau cyngor i bawb yn Cambria, gan ymgysylltu a chefnogi ein staff a myfyrwyr i newid unrhyw arferion drwg yn rhai da. Rydym wedi gweld llawer o fyfyrwyr a staff yn ffynnu o'r cyfleoedd a roddir iddynt, megis pwysedd gwaed is, cynnydd mewn hyder, datblygiad emosiynol gwell a cholli pwysau.

Mae Cambria Heini hefyd yn cynnig profiad ymarferol i chi ddatblygu eich hun a’ch CV trwy gyfleoedd hyfforddi, Dug Caeredin, gwobrau hyfforddi amrywiol, gwirfoddoli yn y gymuned neu o fewn y coleg a phrosiectau Erasmus plus.

Darganfod mwy am Cambria Heini yma


Siop Swyddi

Mae Siop Swyddi Cambria ar gael ar holl safleoedd Cambria ac mae’n wasanaeth i gefnogi sgiliau cyflogadwyedd holl fyfyrwyr Cambria.

Mae Siop Swyddi yn cefnogi sesiynau galw heibio a gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau 1-1 i gael cyngor ar CVs/llythyrau eglurhaol, chwilio am swydd, prentisiaethau, ffurflenni cais, ac awgrymiadau cyfweliad. Mae gweithdai hefyd ar gael ar gyfer sesiynau grŵp.

Darganfod mwy am Siop Swyddi yma


Clybiau a Chymdeithasau

Manteisiwch i’r eithaf ar eich amser yn Cambria drwy gymryd rhan yn ein clybiau a chymdeithasau.

Llais Myfyrwyr

Gwnewch eich hun yn cael eich clywed yn Cambria. Llais Myfyrwyr yn ffordd wych o gymryd rhan y tu allan i'r ystafell ddosbarth, trwy gyflwyno syniadau sydd gennych chi neu'ch cyd-ddisgyblion i wella'r coleg a'ch profiad ohono.

Menter ac Entrepreneuriaeth

P’un a ydych chi eisiau bod yn fos arnoch chi eich hun yn y dyfodol, archwilio syniad busnes neu eisiau profi masnach ar hyn o bryd, mae Cambria a Syniadau Mawr Cymru yma i’ch cefnogi! Mae yna glybiau menter a gweithgareddau sy’n cael eu gyrru gan Bwyllgor Menter a arweinir gan fyfyrwyr ac ystod o heriau i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd i gymryd rhan ynddynt.

Dug Caeredin (DofE)

Yn Cambria rydym yn cynnig Gwobr Dug Caeredin (DofE) ar lefelau Efydd, Arian ac Aur (Mae graddfeydd amser ar gyfer cwblhau’r lefelau gwahanol yn amrywio).

Mae pob lefel o wobr DofE yn darparu cyfleoedd dysgu ychwanegol i'n dysgwyr ac mae ein myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau bywyd a chyflogadwyedd diolch i gymryd rhan. Mae'r medrau hyn yn cryfhau CVs a hefyd yn paratoi dysgwyr yn dda ar gyfer eu dyfodol.

Darganfod mwy am glybiau a chymdeithasau yma


Brecwast Iach AM DDIM i bob myfyriwr

Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM brecwast iach o unrhyw un o leoedd bwyta'r Coleg.

Mae adroddiadau AM DDIM mae cynnig brecwast iach ar gael rhwng 8am a 9.15am.

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cerdyn adnabod Coleg dilys a bod yn gwisgo cordyn gwddf y Coleg.

Beth sydd ar y fwydlen?

Dewiswch un o'r isod:

 • Tafell o dost
 • Bar grawnfwyd

Ychwanegwch ddiod o'r rhestr isod:

 • Te
 • Coffi
 • Sudd

Ble?

Ar gael ym mhob lle bwyta'r Coleg

Pryd?

Rhwng 8am - 8.45am

RHAD AC AM DDIM Ffa ar Dost

Mae gan unrhyw fyfyriwr ar unrhyw safle Coleg ac ar unrhyw ddiwrnod hawl i gasglu a AM DDIM ffa ar dost o unrhyw un o fannau bwyta'r Coleg yn ystod gwasanaeth cinio.

Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cerdyn adnabod Coleg dilys a bod yn gwisgo cordyn gwddf y Coleg.

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×