Diogelu

Mae diogelu yn golygu eich amddiffyn rhag drwg a'ch cadw'n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys bwlio.

Gallwch siarad â'ch tiwtor personol am unrhyw faterion sy'n effeithio arnoch chi, neu roi gwybod i aelod o'n tîm Gwasanaethau Myfyrwyr bod angen rhywfaint o help arnoch chi. Rydyn ni'n addo eich ateb yn brydlon.

Mae'r coleg wedi ymrwymo i'ch diogelwch tra byddwch chi yn y coleg a thu allan iddo tra byddwch chi fyfyriwr gyda ni. Os oes angen i chi drafod eich diogelwch, cysylltwch â'r Tîm Diogelu ar 0300 30 30 009.

Unrhyw bryderon Diogelu?

Rhowch wybod am ddigwyddiad i dîm Diogelu Coleg Cambria.

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

Cyfarfod â'ch Tîm Diogelu

Enw Swydd Rhif Cyswllt
Bethan Charles Person Diogelu Dynodedig / Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr 01978 267 069 
Casey Watkins Person Diogelu Dynodedig/Cydlynydd Diogelu 01978 267 129
Sue Francis Swyddog Diogelu - Safle Glannau Dyfrdwy 01978 548 909
Jordanne Eccleston Swyddog Diogelu - Safle Iâl 01978 267 573
Karen Hill Swyddog Diogelu - Safle Llaneurgain 01978 267 407
Daniel Edwards Swyddog Diogelu - Safle Ffordd y Bers 01978 267 841
Sioned Jones Swyddog Diogelu - Safle Llysfasi 01978 267 951


Gallwch lawrlwytho gopi o'n polisi diogelu isod:

Polisi Diogelu (CYM)
Polisi Diogelu (WEL)

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×