Cyngor Gyrfaoedd

Mae Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Coleg Cambria yn cynnig cyngor ac arweiniad ar ddatblygu eich gyrfa a chynllunio eich symudiad nesaf ar ôl coleg - p'un a yw hynny'n cael swydd neu brentisiaeth neu'n mynd i'r brifysgol.

Gallwn eich helpu gyda:

 • Dewis y cyrsiau iawn i chi yng Ngholeg Cambria - wedi eich llethu gan opsiynau? Ddim yn siŵr beth i'w ddewis? Byddwn yn sgwrsio ac yn helpu Chi gwneud y dewis iawn i chi.
 • Ymgeisio i brifysgol - gallwn eich cynorthwyo i feddwl am yr hyn rydych chi am ei wneud - a ble! A byddwn yn helpu gyda materion UCAS, ysgrifennu datganiadau personol a chael y ceisiadau hynny i mewn. Hefyd, gallwn ni helpu gyda'ch cwestiynau cyllid myfyrwyr prifysgol.
 • Darganfod am brentisiaethau a hyfforddiant yn y gwaith - ydych chi'n hoffi'r sain o gael cymhwyster a chael eich talu- ar yr un pryd? Ie, felly rydyn ni hefyd.
 • Ymgeisio am swyddi - eisiau gwybod sut i ysgrifennu CV trawiadol? Wedi'ch drysu gan ffurflenni cais? Yn teimlo'n nerfus am gyfweliadau? Siaradwch â ni - dyna beth rydyn ni yma!
 • Cael gyrfa (nid swydd yn unig!) - rydym am ichi ddod o hyd i yrfa sy'n ddiddorol ac yn werth chweil i chi. Ni yw eich porth i ddarganfod mwy am wahanol yrfaoedd a chyfleoedd ym myd gwaith.

Manylion Cyswllt

Os ydych chi eisiau siarad am unrhyw beth o baratoi ar gyfer gwaith, cael gwybod am brentisiaethau neu wneud cais am swyddi cysylltwch â thîm y Siop Swyddi drwy e-bostio siop swyddi@cambria.ac.uk neu ffonio 0300 30 30 006 (opsiwn 2).

I siarad â Gwasanaethau Myfyrwyr, e-bostiwch gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk neu galwch ymlaen 0300 30 30 007.

Dolenni

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×