Caplaniaeth

Eich helpu i ffynnu trwy ddarganfod, ysbrydolrwydd a ffydd

Efallai nad yw caplaniaeth yn air nad yw pawb yn gyfarwydd ag ef, ond mae'n syml iawn, mae caplaniaeth yn bodoli i helpu'r holl staff a myfyrwyr i deimlo'n gysylltiedig a'u bod yn cael eu gwerthfawrogi o fewn cymuned ein Coleg.

Mae’r Gaplaniaeth yn rhan o Dîm Profiad y Dysgwr, ac mae’n gweithio ochr yn ochr â Thimau Iechyd Meddwl, Hyfforddwyr Gwydnwch, Gwasanaethau Myfyrwyr a Hyfforddwyr Cynnydd i helpu i wneud Coleg Cambria yn lle cefnogol a chynhwysol i ddysgu a gweithio ynddo.

Rydym yn cynnig llawer o wahanol brosiectau a chefnogaeth, ac rydym bob amser yn chwilio am eich syniadau a'ch awgrymiadau am bethau y gallem fod yn eu gwneud yn well, neu feysydd yr hoffech i'r Gaplaniaeth eu harchwilio.

Dyma rai pethau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt neu fanteisio arnynt drwy gydol y flwyddyn:

 • Lles Ysbrydol – Gweithdai a digwyddiadau yn edrych ar ysbrydolrwydd a hunaniaeth
 • Crefft y gwylltir - Archwilio ysbrydolrwydd trwy sgiliau coedwig a chyfarfyddiadau natur
 • Ymwybyddiaeth Aml-ffydd – Gweithdai ac adnoddau rhyngweithiol ar holl brif grefyddau’r byd, yn ogystal â digwyddiadau i nodi gwyliau crefyddol a dyddiau pwysig y byd o Balchder i Ddiwrnod Cofio’r Holocost
 • Cefnogaeth Ffydd – Gan gynnwys cyngor arbenigol, ystafelloedd gweddi a chymorth gweddi, cymorth argyfwng ffydd a mwy
 • Cefnogaeth Mentora – Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael, o baned a chlust i wrando i weithgareddau grŵp mewn chwaraeon, lletygarwch neu sgiliau coedwig.

Diddordeb? Siaradwch â Tim trwy e-bostio caplaniaeth@cambria.ac.uk.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×