Ap Cambria

Gwnewch fywyd yn haws trwy gael eich bywyd Cambria yng nghledr eich llaw.

Gydag Ap Cambria gallwch:

 • Gweld eich amserlen
 • Cadw golwg ar derfynau amser aseiniadau a dyddiadau arholiadau
 • Cael newyddion a diweddariadau ar draws Cambria a chwrs penodol
 • Creu ac ymuno â grwpiau sy'n gysylltiedig ag astudio, hobïau neu ddiddordebau
 • Darganfyddwch am ddigwyddiadau sydd i ddod
 • Cael mynediad cyflym at godau budd-dal myfyrwyr a dolenni
 • Sicrhewch hysbysiadau pwysig am yr hyn sydd angen i chi ei wneud

Byddwn yn ychwanegu nodweddion newydd i'r app drwy'r amser. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y rhain yn cael eu rhyddhau felly gwnewch yn siŵr bod gennych hysbysiadau o Ap Cambria wedi'u troi ymlaen.

Sut i Lawrlwytho'r Ap

Oes gennych chi gyfrif e-bost myfyriwr Cambria a chyfrinair yn barod?

Os oes gennych chi gyfrif e-bost myfyriwr Cambria a chyfrinair yn barod, ewch i'r Apple App Store neu GooglePlay a chwiliwch am Cambria. Lawrlwythwch Ap Cambria i'ch ffôn, dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin, mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch cyfrif e-bost myfyriwr Cambria a'ch cyfrinair ac rydych chi wedi gorffen!


Heb ei gychwyn yn Cambria eto?

Os ydych ar fin ymuno â’r Coleg yna ewch i’r Apple App Store neu GooglePlay a chwiliwch am Cambria. Lawrlwythwch Ap Cambria ar eich ffôn. Yna, cyn gynted ag y byddwch yn cael eich cyfrif e-bost myfyriwr Cambria a’ch cyfrinair, byddwch yn gallu defnyddio’r manylion hyn i fewngofnodi i Ap Cambria.

Cael Problemau?

Sylwadau neu Awgrymiadau

  Cysylltu â ni

  Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

  Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

  Ap Myfyrwyr

  © Coleg Cambria 2024.

  Monitor Pro

  Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

  Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

  Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

  ×