Menter ac Entrepreneuriaeth

P’un a ydych am fod yn fos arnoch chi eich hun yn y dyfodol, archwilio syniad busnes neu am brofi masnach ar hyn o bryd, mae Coleg Cambria a Syniadau Mawr Cymru yma i’ch cefnogi! Mae yna glybiau menter a gweithgareddau sy'n cael eu gyrru gan Bwyllgor Menter a arweinir gan fyfyrwyr ac ystod o heriau i ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd i gymryd rhan ynddynt. Ymunwch â'r myfyrwyr arobryn niferus sydd gennym gyda ni heddiw.

Ond nid yw'n ymwneud â chystadlaethau a heriau yn unig! Rydyn ni'n mynd i'ch helpu chi i fod yn fwy mentrus a blaengar pan ddaw'n fater o ddysgu a thu hwnt. clybiau ar gyfer eich holl anghenion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hunangyflogaeth, mae Judith Alexander, ein cydlynydd Menter ac Entrepreneuriaeth yma i'ch helpu. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno neu arwain clwb menter ar eich safle, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy menter@cambria.ac.uk.

 

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr

  Sylwadau neu Awgrymiadau

   Cysylltu â ni

   Mynnwch yr Ap Myfyrwyr

   Defnyddiwch y cod QR i lawrlwytho'r App Myfyrwyr

   Ap Myfyrwyr

   © Coleg Cambria 2024.

   Monitor Pro

   Dewiswch opsiwn i gael mynediad iddo:

   Yr wyf yn y tu allan i o rwydwaith y Coleg

   Yr wyf yn y tu mewn rhwydwaith y Coleg

   ×